นพ.สสจ.มุกดาหารและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

นพ.สสจ.มุกดาหารและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วันนี้ 27 มิถุนายนเวลาประมาณ 13.30 น.ท่านนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มุกดาหารและคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน แก่ทีมงาน คพ.สอ.นิคมคำสร้อย ที่ รพ.สต.สุริโย ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านสละเวลาและให้โอกาสทีมงานนิคมคำสร้อยในครั้งนี้ครับ

Related

^